Polityka prywatności

§ 1. Informacje o przetwarzaniu danych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż: a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. z siedzibą przy ul. Budy 4, 91-610 Łódź, NIP 725-154-71-36, REGON 471593788. b) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu +48 42 6365345 lub mailowo: rodo@zjazdowa.pl; rodo@zjazdowa.com.pl c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: - zgody, jeśli nie ma obowiązku prawnego przetwarzania danych – art. 6 ust. 1 lit a RODO, - wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, - obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, - ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. d RODO, - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. monitoringu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 221 Kodeksu pracy, - do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej – art. 9 ust. 2 lit. b RODO. d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia współpracy, bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych. g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. h) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe. i) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. j) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. § 2 Polityka cookies. Definicje 1. Administrator – Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. z siedzibą przy ul. Budy 4, 91-610 Łódź, NIP 725-154-71-36, REGON 471593788, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 2. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 3. Cookies Administratora – cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 4. Cookies Zewnętrzne – cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 5. Serwis – stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie https://zjazdowa.pl lub https://zjazdowa.com.pl 6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu. 7. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. § 3 Rodzaje wykorzystywanych cookies 1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. § 4 Cele w jakich wykorzystywane są cookies 1. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do: a. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; b. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik. 2. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do: a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. 3. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego oraz w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych. § 5 Określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies: - przeglądarka Internet Explorer; - przeglądarka Mozilla Firefox; - przeglądarka Chrome; - przeglądarka Safari; - przeglądarka Opera. 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Informacje o przetwarzaniu danych klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż: a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. z siedzibą przy ul. Budy 4, 91-610 Łódź, NIP 725-154-71-36, REGON 471593788. b) Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod numerem telefonu +48 426365345 lub mailowo: rodo@zjazdowa.pl; rodo@zjazdowa.com.pl c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: - zgody, jeśli nie ma obowiązku prawnego przetwarzania danych – art. 6 ust. 1 lit a RODO, - wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, - obowiązków prawnych nałożonych na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. monitoringu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia współpracy bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych. g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. h) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe. i) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. j) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

-----------------------------------------------------

Zarząd Łódzkiego Rynku Hurtowego „ZJAZDOWA” S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala niniejszy Regulamin Rynku Hurtowego obejmujący zasady użytkowania nieruchomości i obiektów położonych w Łodzi przy ul. Budy 4 zwany dalej Regulaminem, którego treść jest następująca:

REGULAMIN RYNKU HURTOWEGO

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Rynek Hurtowy – nieruchomości i obiekty należące do Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A., znajdujące przy ulicy Budy 4 w Łodzi.
 • pracownik upoważniony – pracownik Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A. posiadający stosowne upoważnienie Zarządu z racji zajmowanego stanowiska pracy lub osoba upoważniona osobno przez Zarząd Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A. do wykonywania określonych czynności, legitymująca się wobec osób wstępujących na teren Rynku Hurtowego stosownym identyfikatorem.
 • użytkownik – osoba wstępująca na teren Rynku Hurtowego, nie będąca pracownikiem upoważnionym
 • tabela opłat – uchwała Zarządu Łódzkiego Rynku Hurtowego „ZJAZDOWA” S.A. określająca wysokość opłat z podziałem na stawki obejmujące przedziały czasu, w których realizowane są usługi świadczone przez Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A. na rzecz użytkowników, a także innego rodzaju opłaty, w tym opłaty regulaminowe, obciążające użytkowników w przypadkach określonych w Regulaminie.
 • usługobiorca – osoba będąca użytkownikiem, korzystająca jednocześnie z usługi rezerwacji indywidualnych i oznaczonych stanowisk handlowych realizowanej przez Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A.
 • Operator Rynkuużytkownik, który prowadzi działalność w obiektach Rynku Hurtowego na zasadach zawartych w paragrafie 4 niniejszego Regulaminu.
 • karta klienta – jest to plastikowa karta posiadająca odpowiednie unikatowe oznaczenia, udostępniana przez Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A. użytkownikom na zasadach wskazanych w Regulaminie w celu ich identyfikacji przy wjeździe, wyjeździe i na terenie Rynku Hurtowego.
 • karta Operatora Rynku - jest to szczególny rodzaj karty klienta, udostępnianej przez Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A. Operatorom Rynku w celu identyfikacji Operatora Rynku przy wjeździe, wyjeździe i na terenie Rynku Hurtowego.
 • Biuro Obsługi Klienta – punkt obsługi klienta mieszczący się na terenie Rynku Hurtowego, w odróżnieniu od innych punktów obsługi oznaczony przy wejściu napisem „BIURO OBSŁUGI KLIENTA”

§ 1

 1. Nieruchomości, na których znajduje się Rynek Hurtowy są własnością Łódzkiego Rynku Hurtowego „ZJAZDOWA” Spółka Akcyjna.
 2. Każda osoba poprzez sam fakt wstąpienia lub wjazdu, w szczególności pojazdem mechanicznym, na teren Rynku Hurtowego wyraża zgodę na podporządkowanie się zasadom wynikającym z niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Nieruchomości i obiekty Rynku Hurtowego przeznaczone są do prowadzenia na ich terenie hurtowego handlu wszelkiego rodzaju artykułami spożywczymi, produktami rolnymi oraz artykułami przeznaczonymi dla produkcji rolnej.
 2. W obiektach Rynku Hurtowego dopuszczalne jest prowadzenie działalności innej niż określona w pkt 1 niniejszego paragrafu, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A.

§ 3

 1. Na terenie Rynku Hurtowego handel odbywać się może wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
 2. Miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, o których mowa w punkcie poprzednim to:
  • a) Hale handlowe oznaczone kolejnymi liczbami naturalnymi – handel może być prowadzony w ramach znajdujących się w nich boksach handlowych oraz na terenie znajdującym się przed tymi boksami do żółtej linii oznaczonej na podłożu ciągu komunikacyjnego hali;
  • b) Strefa handlowa, która jest oznaczoną częścią Rynku Hurtowego, przeznaczoną do wprowadzania nieprzetworzonych płodów rolnych, w szczególności warzyw i owoców do obrotu bezpośrednio ze stanowisk handlowych lub wydzielonych obiektów, określanych, jako pawilony handlowe lub magazynowe.
   Strefa handlowa jest podzielona na ciągi komunikacyjne i sektory wyznaczające rodzaj płodów rolnych, które można wprowadzać do obrotu handlowego. Są to odpowiednio:
   Sektor „B” – owoce wyprodukowane w REGIONIE CENTRALNYM obejmującym obszar woj. łódzkiego i mazowieckiego – wg europejskiej klasyfikacji NUTS-1
   Sektor „Z” – warzywa wyprodukowane w REGIONIE CENTRALNYM
   Sektor „K” – warzywa i inne płody rolne wyprodukowane w REGIONIE CENTRALNYM
   Sektor „P” – grzyby jadalne, wyprodukowane lub zebrane w REGIONIE CENTRALNYM
   Sektor „PP” – ziemniaki - wyprodukowane w REGIONIE CENTRALNYM
  • Sektor „I” – warzywa, owoce i inne płody rolne wyprodukowane w pozostałych regionach Wspólnot Europejskich i spoza obszaru WE.
 • Na obszarze strefy handlowej, w kolejnych sektorach wydzielone zostały indywidualne i oznaczone stanowiska handlowe oraz ciągi komunikacyjne. Oznaczenie stanowisk handlowych polega na wyznaczeniu linii oddzielających ciągi komunikacyjne od stanowisk handlowych ograniczających jednocześnie miejsce wprowadzania płodów rolnych do obrotu handlowego oraz przypisaniu wydzielonemu stanowisku handlowemu kolejnych liczb naturalnych. Do bezpośredniego przemieszczania towarów pomiędzy przestrzeniami ładunkowymi pojazdów została wydzielona część strefy handlowej. Użytkownicy posługujący się pojazdami zamierzający przemieszczać towary bezpośrednio pomiędzy przestrzeniami ładunkowymi wykorzystywanych pojazdów są obowiązani do parkowania i przemieszczania ładunku tylko w wyznaczonych miejscach przeładunku lub w obrębie miejsc wskazanych przez upoważnionych pracowników
 1. Nie zezwala się na wprowadzanie towarów do obrotu handlowego w strefie parkingowej, która jest odrębną częścią Rynku Hurtowego przeznaczoną do parkowania pojazdów w celu załadunku towarów zakupionych w halach handlowych.
 2. Poza miejscami oznaczonymi do prowadzenia handlu wskazanymi wyżej handel jest również dopuszczalny w miejscach wskazanych i na zasadach określonych przez upoważnionych pracowników lub na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Ł.R.H. „ZJAZDOWA” S.A.
Regulamin Rynku Hurtowego - plik.pdf